Algemeen-les-reglement

Het lesreglement

 1. De leerling is tot en met 17 jaar junior en vanaf 18 jaar senior.
 2. De zomer- en de winterperiode heeft een lesperiode van 17 weken.
 3. Een les duurt 60, 75 of 90 minuten.
 4. Groepsgrootte is 6-10 personen. Bij een kleinere groepsgrootte wordt er voor aanvang van de lessen overlegd over eventuele extra kosten of minder lesweken.
 5. Bij het uitvallen van de reguliere lessen wordt er als volgt gehandeld:
  –  Bij ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald of een vervangende leraar ingezet;
  –  Bij uitval door onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt in het zomerseizoen de 1e les voor rekening van de leerling, de 2e les wordt door de Tennisschool ingehaald, de 3e les komt weer voor rekening van de leerling enz., met een maximum van 2 inhaallessen per zomerseizoen.
  In het winterseizoen worden de lessen zoveel mogelijk ingehaald.
 6. De leerling die zich aanmeldt voor een tenniscursus is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.
 7. De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden.
 8. De leerling dient lid te zijn van Tennisvereniging Joure om te kunnen deelnemen aan de lessen.
 9. Bij het deelnemen aan “maak kennis met tennis” mag je niet eerder lid zijn geweest van een tennisvereniging. 
 10. Bij het afbreken van de cursus door de leerling met welke reden dan ook vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats, tenzij de plaats opgevuld kan worden door iemand van de reservelijst (indien aanwezig).
 11. De Tennisschool deelt de lessen in.
 12. De Tennisschool streeft ernaar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Hoe meer mogelijkheden met betrekking tot beschikbaarheid de leerling aangeeft, des te meer garantie op plaatsing.
 13. Voor aanvang van de lessen wordt de leerling tijdig geïnformeerd wanneer en in welke groep hij/zij is ingedeeld.
 14. Het lesgeld dient te worden voldaan via automatische machtiging.
 15. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de leerling akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties daarvan.
 16. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en in de schoolvakanties. In de meivakantie wordt er wel lesgegeven. De Tennisschool zal de leerling tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het rooster.
 17. De Tennisschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van leerlingen. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens hun trainingen en aanwezigheid op het tennispark van Tennisvereniging Joure.
 18. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de Tennisschool, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Schrijf je in

Lijkt het je leuk om kennis te maken met de tennissport? Schrijf je dan in via het online inschrijfformulier op de website.

06 10208066

© 2023 Tennisschool van der Laan