Zomerlessen

 1. Je wordt senior in het kalenderjaar dat je 18 jaar wordt.
 2. Een les duurt 60 minuten.
 3. De zomerperiode heeft een lesperiode van 18 weken.
 4. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:
  a. Bij ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald of een vervangende leraar ingezet;
  b. Bij uitval door onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de 1e les voor rekening van de leerling, de 2e les wordt door Tennisschool Van der Laan ingehaald, de 3e les weer voor rekening van de leerling enz., met een maximum van 2 inhaallessen per zomerseizoen.
 5. De leerling die zich aanmeldt voor een tenniscursus is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.
 6. De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden.
 7. De leerling dient lid te zijn van Tennisvereniging Joure om te kunnen deelnemen aan de lessen.
 8. Bij het afbreken van de cursus door de leerling met welke reden dan ook vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats, tenzij de plaats opgevuld kan worden door iemand van de reservelijst (indien aanwezig).
 9. De Tennisschool deelt de lessen in.
 10. De Tennisschool streeft ernaar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Hoe meer mogelijkheden met betrekking tot beschikbaarheid de leerling aangeeft, des te meer garantie op plaatsing.
 11. De Tennisschool behoudt zicht het recht voor om bij groepslessen af te wijken van de door de leerling opgegeven groepsgrootte:
  a. Bij een aantal van 9 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  b. Bij een aantal van 7 deelnemers in een les met een groepsgrootte 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  c. Bij een aantal van 6, 5 of 4 deelnemers in een les met een groepsgrootte van 8 personen worden er naar verhouding minder aantal weken lesgegeven terwijl het lesgeld niet aangepast wordt.
  d. Indien een groepsgrootte van 6 of minder personen is gewenst, wordt het lesgeld in overleg met de Tennisschool vastgesteld.
 12. Voor aanvang van de lessen wordt u tijdig geïnformeerd wanneer en in welke groep u bent ingedeeld.
 13. Het lesgeld dient u te voldoen via automatische machtiging.
 14. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties daarvan.
 15. Er wordt geen les gegeven op Paasmaandag, Koningsdag, Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag,
  de zomervakantie van de basisschool en tijdens de enkel- en dubbelspel clubkampioenschappen van de vereniging. Let op: er wordt dus wel in de mei vakantie lesgegeven. De Tennisschool zal u tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het rooster.
 16. Tennisschool Van der Laan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van leerlingen. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens hun trainingen en aanwezigheid op het tennispark van Tennisvereniging Joure.
 17. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de Tennisschool, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.