zomerlessen jeugd t/m 12 jaar

 1. Een les duurt 60 minuten.
 2. De zomerperiode heeft een lesperiode van 18 weken.
 3. Groepsgrootte 6-9 personen. Bij een kleinere groepsgrootte wordt er voor aanvang van de lessen overlegd over eventuele extra kosten.
 4. Een lespakket bestaat uit:
  –  Eén of twee trainingen per week. In overleg is extra trainen mogelijk;
  –  Gratis deelname aan de Tenniskids competitie;
  –  Gratis deelname aan de jeugdclubkampioenschappen;
  –  Extra events, o.a. clubkampioenschappen fase rood, lestoernooi, filmmiddag, bowlen.
  (er wordt alleen een kleine eigen bijdrage gevraagd bij activiteiten die buiten de vereniging plaatsvinden, zoals bowlen en evt. voor versnaperingen)
 5. Bij het uitvallen van de reguliere lessen wordt er als volgt gehandeld:
  –  Bij ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald of een vervangende leraar ingezet;
  –  Bij uitval door onwerkbaar weer of onbespeelbare banen worden de lessen zoveel mogelijk ingehaald.
 6. De leerling die zich aanmeldt voor een tenniscursus is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.
 7. De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden.
 8. De leerling dient lid te zijn van Tennisvereniging Joure om te kunnen deelnemen aan de lessen.
 9. Bij het afbreken van de cursus door de leerling met welke reden dan ook vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats, tenzij de plaats opgevuld kan worden door iemand van de reservelijst (indien aanwezig).
 10. De Tennisschool deelt de lessen in.
 11. De Tennisschool streeft ernaar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Hoe meer mogelijkheden met betrekking tot beschikbaarheid de leerling aangeeft, des te meer garantie op plaatsing.
 12. Voor aanvang van de lessen wordt u tijdig geïnformeerd wanneer en in welke groep u bent ingedeeld.
 13. Het lesgeld dient u te voldoen via automatische machtiging.
 14. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het lesreglement en definanciële consequenties daarvan.
 15. Er wordt geen les gegeven op Paasmaandag, Koningsdag, Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag, de zomervakantie van de basisschool en tijdens de enkel- en dubbelspel clubkampioenschappen van de vereniging. Let op: er wordt dus wel in de mei vakantie lesgegeven.De Tennisschool zal u tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het rooster.
 16. Tennisschool Van der Laan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van leerlingen. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens hun trainingen en aanwezigheid op het tennispark van Tennisvereniging Joure.
 17. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de Tennisschool, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.